Yükleniyor

E-Müstahsil Makbuzu Entegrasyonu

E-Müstahsil Entegrasyonu İçin FaturaTurka çözümlerini inceleyin !

Hızlı Entegrasyon

FATURATURKA ile hızlı ve pratik bir entegrasyon sunuyoruz

Hızlı ve Kolay anlaşılabilir

Kolay ve Hızlı kullanıma uygun bir Arayüz

Yedeklenebilir Sistem

Makbuzlarınızı ve Faturalarınızı yedekliyor, güvende tutuyoruz

E-Müstahsil Makbuzu Nedir?

E-Müstahsil Makbuzlarınızı daha hızlı ve kolay oluşturmak için FATURATURKA arayüzünü sadece ve anlaşılabilir bir görünüme sahip.

    Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, hem kâğıt hem de elektronik ortamda muhafaza edilmesini ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

  • Çevre Dostu
  • Kesintisiz Müşteri Desteği
  • Güvenilir Yedekleme
  • Hızlı ve Pratik Entegrasyon
  • Kolay ve Anlaşılabilir Arayüz

E-Müstahsil Makbuzu Kimler İçin Zorunludur ?

GİB’in 19 Ekim 2019’da yayımlamış olduğu tebliğ kapsamında e-Fatura uygulamasına dahil olup Müstahsil Makbuzu düzenleyenler için 1 Temmuz 2020, komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapanlar için ise 1 Ocak 2020 e-Makbuz’a son geçiş tarihi olarak belirtilmiştir.

E-Müstahsil Makbuzuna Geçiş Süreci Nasıldır ?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 19 Ekim tarihli Genel Tebliğ’e göre; müstahsil makbuzunu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler 1.7.2020 itibariyle; komisyoncu ya da tüccar olarak, sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler ise 1.1.2020 itibariyle müstahsil makbuzlarını, e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacak.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları

FaturaTurka ile ister ERP Programınıza Entegre olabiliriz ister Arayüzümüzü Kullanımınıza Sunabiliriz.
Kolay Yönetilebilir ve Arayüzü Hizmetinize Sunuyoruz

Başkanlık Sistemlerine Entegrasyon yoluyla

Tüm ERP/Muhasebe Programlarına anında Entegrasyon sağlayıp maksimum hızda Trafiğinizi Yönetebiliriz

Özel Entegratörler Aracılığı İle

Faturalarınız anında Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte aracı kuruma iletilir.

Mükelleflerin Bilmesi Gerekenler

Özel olarak hazırlanmış, kullanımı kolay e-Fatura düzenleme ekranı ile kolay belge düzenleme

Özel Entegratörler Aracılığı İle

Her durumda dilediğiniz zaman FaturaTurka Arayüzünü Kullanıp Fatura Kesebilirsiniz

e-Müstahsil Geçiş Süreci
Hakkında Detaylı Bilgi Alabilirsiniz